Reklamacje / Rękojmia za wady

 1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności          przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.  Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w – Kodeksie    cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

     W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji prosimy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr kontaktowy telefonu, nr zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji 

Firma Handlowa BEDIT
ul. Parkowa 84, Masłomiąca
32-091 Michałowice
          Z dopiskiem: Reklamacja 

Reklamacji nie podlegają: 

  • naturalne zużywanie się obuwia (np. podeszwy, wyściółki)
  • uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozcięcia)
  • uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania obuwia do stopy
  •  uszkodzenia z niewłaściwego użytkowania i konserwacji obuwia
  • wygoda obuwia
  • odbarwienia

 

Uwaga!!!

Jeżeli otrzymałeś towar niezgodny z opisem umieszczonym w naszym serwisie (nie uwzględnia się różnic wynikających z rozbieżności ustawień monitora) /zamówieniem prosimy  przeprowadzić procedurę reklamacji (nie wymiany!).